عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی علاوه بر اینکه باید ویژگی‌های عکاسی تبلیغاتی را داشته باشد باید بتواند بیننده را به شوق برساند. در این رشته از عکاسی، صنعت و کارخانه و ماشین‌ ها و فرآورده‌های صنعتی موضوع عکاسی صنعتی است. مفهوم عکاسی صنعتی، عکسبرداری از تجهیزات، محصولات، ماشین آلات و گاهی اوقات کارگران و مقامات شرکت است. عکاسی صنعتی در کارخانه، به علت فضای گسترده و منابع نوری گوناگون و فرآورده‌ها و اشیایی با درخشش‌های متفاوت، کاری ظریف و دقیق است. نورهای مختلف هر یک از نظر حرارت نوری متفاوت است و طبعاً رنگ آنها هم متفاوت خواهد بود.

انواع نمونه کارهای عکاسی صنعتی