مراحل ساخت ایمیل

ابتدا وارد سایت جیمیل می شوید

سپس بر روی دکمه Create an account کلیک کنید

و پس از آن وارد فرم زیر می شوید

سپس طبق آموزش فرم زیر را تکمیل نمایید

مرحله بعد فرم را مانند آموزش تکمیل کنید

سپس بر روی دکمه تایید کلیک نمایید

ایمیل شما ساخته شد و وارد ناحیه کاربری می شوید