مراحل درج تبلیغات در سایت

توجه نمایید قبل از درج محصولات ثبت نام اولیه خود را انجام دهید

سپس برای درج تبلیغات برر وی دکمه داشبورد فروشنده کلیک نمایید

و وارد پنل پیشخوان می شوید

برای درج محصولات بر روی دکمه محصولات و سپس افزودن محصول جدید کلیک نمایید

پس از کلیک بر روی محصول جدید پنجره زیر باز می شود

سپس طبق آموزش محصول خود را درج نمایید

پس از انجام تمامی موارد در بخش محصولات نشان داده خواهد شد

پس از تایید کارشناسان محصولات شما در سایت نشان داده می شود